سلام.
با توجه به راه اندازی سایت نیازمندی های صبانوین بدین منظور بابت آگهی های ویژه ای که ثبت میگردند 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
جهت اعمال تخفیف از کد کوپن start استفاده نمایید.